The Bravo ✨
ผู้นำด้านการผลิตเหรียญและถ้วยรางวัล ถ้วยรางวัลพลาสติกคุณภาพเยี่ยม อาทิ ถ้วยรางวัลเสาเดี่ยว,สองเสา
สี่เสา และห้าเสา
โดยวัสดุการผลิตเป็นพลาสติกชนิดพิเศษแบบABS ผสมอะคิลิค สามารถขึ้นรูปแบบได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
รวมทั้งการเติมแต่งสีสันให้เหมาะกับงานที่จะนำไปใช้ นอกจากนั้น ถ้วยรางวัลแต่ละประเภท ยังมีสัญลักษณ์
และการบ่งบอกที่แตกต่างกันออกไป
1. ถ้วยรางวัลแบบสองเสา
เป็นถ้วยรางวัลที่ผลิตขึ้นเพื่อแสดงถึงชัยชนะและความสำเร็จของผู้ที่ได้รับ โดยจะมีขนาดสองชั้น ชั้นล่างจะเป็นเสาจำนวนสองเสา
ที่มีขนาดกะทัดรัดและมีการตกแต่งลวดลายได้ตามแบบของลูกค้า ชั้นที่สองจะเป็นชั้นของถ้วยรางวัลที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์
หรือ รูปแบบของรางวัลที่จะมอบในงานนั้นๆ ซึ่งสามารถปรับและออกแบบได้ตามที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงการลงสีที่หลากหลาย
โดยถ้วยรางวัลแบบสองเสาจะมีขนาดกะทัดรัด เหมาะกับงานแข่งขัน ประเภทเดี่ยวหรือทีม และมีรูปทรงที่ดูทันสมัย
 
 
2. ถ้วยรางวัลแบบสามเสา
เป็นถ้วยรางวัลที่ผลิตขึ้นเพื่อแสดงถึงความภูมิใจของผู้ที่ได้รับ โดยจะมีขนาดสองชั้น ชั้นล่างจะเป็นเสาจำนวนสามเสา
ที่มีขนาดปานกลางและมีการตกแต่งลวดลายได้ตามแบบของลูกค้า ชั้นที่สองจะเป็นชั้นของถ้วยรางวัลที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์
หรือ รูปแบบของรางวัลที่จะมอบในงานนั้นๆ ซึ่งสามารถปรับและออกแบบได้ตามที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงการลงสีที่หลากหลาย
โดยถ้วยรางวัลแบบสามเสาจะมีขนาดฐานที่ใหญ่ขึ้น และมีขนาดถ้วยด้านบนที่ใหญ่ เหมาะกับงานแข่งขัน ประเภทเดี่ยวหรือทีม
และมีรูปทรงที่ดูมีน้ำหนักและความน่าเชื่อถือ
 
3. ถ้วยรางวัลแบบสี่เสา
เป็นถ้วยรางวัลที่ผลิตขึ้นเพื่อแสดงถึงความภูมิใจและเกียรติของผู้ที่ได้รับ โดยจะมีขนาดสองชั้น ชั้นล่างจะเป็นเสาจำนวนสี่เสา
ที่มีขนาดใหญ่ และมีความหรูหรา เสาสี่ต้นทำให้ถ้วยรางวัลดูมีความขลังและมีคุณค่า และยังตกแต่งลวดลายได้ตามแบบของลูกค้า
ชั้นที่สองจะเป็นชั้นของถ้วยรางวัลที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์หรือ รูปแบบของรางวัลที่จะมอบในงานนั้นๆ
ซึ่งสามารถปรับและออกแบบได้ตามที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงการลงสีที่หลากหลาย โดยถ้วยรางวัลแบบสี่เสา
จะมีขนาดฐานที่กว้างและมีขนาดถ้วยด้านบนที่ใหญ่ เหมาะกับงานแข่งขัน ประเภทเดี่ยวหรือทีม ที่ต้องการแสดงถึงความภาคภูมิใจ
และความสำเร็จของผู้ที่ได้รับ
 
4. ถ้วยรางวัลแบบห้าเสา
เป็นถ้วยรางวัลที่ผลิตแบบพิเศษขึ้นเพื่อแสดงถึงความภูมิใจและเกียรติสูงสุดของผู้ที่ได้รับ โดยจะมีขนาดสองชั้น
ชั้นล่างจะเป็นเสาจำนวนห้าเสาที่มีขนาดใหญ่และเป็นลายสีทองแบบพิเศษที่ไม่เหมือนแบบอื่นๆ และมีความหรูหรา
เสาห้าต้นทำให้ถ้วยรางวัลดูมีความขลังและมีคุณค่า มีมิติ ชั้นที่สองจะเป็นชั้นของถ้วยรางวัลที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์
หรือรูปแบบของรางวัลที่จะมอบในงานนั้นๆ ซึ่งสามารถปรับและออกแบบได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
รวมถึงการลงสีที่หลากหลายโดยถ้วยรางวัลแบบสห้าเสาจะมีขนาดฐานที่กว้างและสามารถปรับให้เหมาะกับ
ประเภทงานของลูกค้า
รวมถึงด้านบนถ้วยมีขนาดที่ใหญ่ เหมาะกับงานแข่งขัน ประเภทเดี่ยวหรือทีม ที่ต้องการแสดงถึงความภาคภูมิใจ
และความสำเร็จอันสูงสุดของผู้ที่ได้รับ
 
Bravo ความสำเร็จที่มีดีไซน์
THE BRAVO SPORT EVENT STORE
แหล่งรวมการจัดงานอีเว้นท์แข่งขันกีฬา Sport Event ทุกประเภท ทุกรูปแบบ
  • Organizer
  • Trophy and Medal Award
  • Planning and Designing
สนใจติดต่อสั่งซื้อ
โทร. 083-292-9956
Line : @bravotrophy